KNAUFROCK H

Описание:
Твърда плоча от каменна вата, с много висока плътност, без повърхностно покритие, с размери 1000 x 600 mm и дебелини 10-120 mm.   

Приложение:
Използва се за топло- и звукоизолация  на метални или бетонови плоски покриви. Поставя се като горен слой в многопластови или като единствен слой при еднопластови системи за топлоизолация на плоски покриви, непосредствено под хидроизолацията.

Основни технически характеристики:

Обемно тегло:

~ 175 kg/m3  

Горимост:

Негорим

Топлопроводност λ10:

0.034 W/mK

Якост на натиск при 10% деформация:

80 kPa