KNAUFROCK Z

Описание:
Твърда плоча от каменна вата, с висока плътност, без повърхностно покритие, с размери 1000 x 600 mm и дебелини 10-150 mm.   

Приложение:
Използва се за топло- и звукоизолация  на метални или бетонови плоски покриви. Поставя се като горен слой в многопластови или като единствен слой при еднопластови системи за топлоизолация на плоски покриви, непосредствено под хидроизолацията.

Основни технически характеристики:

Напрежение на натиск при 10% деформация:

80 kPa

Обемно тегло:

~ 145 kg/m3 

Горимост:

Негорим

Топлопроводност λ10:

0.034 W/mК

Коефициент на звукопоглъщане αs
Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
50mm 0.3 0.45 0.6 0.7 0.82 0.9