ROCKWOOL AIRROCK LD

Описание:
Гъвкава плоча, произведена от хидрофобна каменна вата, с размери 1000 x 600 mm и дебелини 40-140 mm.

Приложение:
Използва се за топло- и звукоизолация:
• От външната страна на вентилируеми фасади, като се поставя във въздушния слой между основната конструкция на сградата и повърхностната облицовка;
• В леки преградни стени;
• В подпокривно пространство.

Основни технически характеристики:
Обемно тегло: 

~ 40 kg/m

Горимост:

Негорим

Топлопроводност λD:

0.037 W/mК

Коефициент на звукопоглъщане αs
Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
50mm 0.25 0.68 1.05 1.09 1.05 1.07