Подземни дренажи: 

 

1 Филтриращ слой геотекстил 200 gr/m2.

2 Гранулиран пълнеж.

3 Дренажна тръба.

4 Уплътнен земен насип.

 

Забележка:

В днешно време, вместо гранулираните филтри, които изискват прецизна гранулометрия, на обектите все повече се налага употребата на дренажни отводнители от чакъл, увит в геотекстил, които са най-евтиния начин за дрениране и отвеждане на водата и намаляване риска от завиряване.

 

Описание:

Дренажна система, състояща се от слой геотекстил, в който е увита дренираща фракция чакъл. Днес вместо гранулираните филтри, които изискват прецизна гранулометрия, на обектите се наложи употребата на този тип дренажи, които намаляват  риска от завиряване на празните пространства, а и са по-евтиния начин.


Разходна норма за 1 квадратен метър

 Материали

Единица мярка 

Разходна норма

Геотекстил DANOFELT PY 200 gr/m2

m2 

3.50 


Copyright 2005 SIPER All rights reserved