Дрениране на пътища:

 

1 Терен.

2 Дрениращ слой геотекстил 500 gr/m2.

3 Дрениращ и водопропусклив слой.

4 Дрениращ слой геотекстил 500 gr/m2.

5 Подоснова.

6 Основа.

7 Дренираща асфалтова настилка.

8 Дренажна тръба.

9 Канавка.

 

Забележки:

Използването на геотекстил след изравняването на терена, при подготовката на основата за пътища, има следните влияния върху носимоспособността и твърдостта на бъдещото съоръжение:
• Предпазва от смесване на различните слоеве, които съставят основата и настилката от чакъл
• Премахва вредното въздействие на водата (циклите замръзване и разтопяване, отнасящи финните частици).

 

Описание:

Дренища  система за пътни съоръжения, състояща се от два слоя  геотекстил, всеки от по 500 gr/m2, един над земния насип и друг над дрениращия водопропусклив слой от  трошен камък. Използването на геотекстил след израваняването на терена, при подготовката на основата за пътища влияние върху носимоспособността и твърдостта на бъдещото съоръжение, предпазвайки от смесване на различните субстракти в основата и  отнасянето  на  финните частици.


Разходна норма за 1 квадратен метър

 Материали

Единица мярка 

Разходна норма

Геотекстил DANOFELT PY 500 gr/m2 

 m2

1.10 

Геотекстил DANOFELT PY 500 gr/m2

 m2

1.10 


Copyright 2005 SIPER All rights reserved