ХИДРОИЗОЛАЦИЯ СЪС СИНТЕТИЧНА МЕМБРАНА НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Водохранилища, язовири:

 

1 Уплътнен земен насип.

2 Дрениращ слой трошен камък.

3 Предпазен слой от геотекстил 300 gr/m2.

4 Еднослойна хидроизолационна система от разстлано цялостна каучукова EPDM или синтетична TPO мембрана.

 

Забележка:

Хидроизолацията на хидротехническите съоръжения се прави за минимална загуба на вода.
Направата на водохранилища или малки язовири решава по безпорно икономичен начин много от проблемите за доставка на вода за селското стопанство, за пиене, бита и пр.
Трамбованият земен насип, който е подложка за хидроизолацията, в повечето случаи е неравен има процепи и един слой вода от няколко метра упражнява голямо налягане върху хидроизолационните мембрани. Приложението на геотекстил като предпазен слой под мембраната, намалява риска от пробиването й.

 

Описание:

Хидроизолационна система за хидротехнически съоръжения водохранилища или язовири, състояща се от предпазен слой геотекстил и еднослойна EPDM или TPO мембрана, разстлана и затежана на борда.


Разходна норма за 1 квадратен метър

 Материали

Единица мярка 

Разходна норма

Геотекстил DANOFELT PY 300 gr/m2

 m2

1.10

Giscolene Plus, 1.2 mm, на голямо платно

 m2

1.05

 

Геотекстил DANOFELT PY 300 gr/m2

m2

1.10

Danopol TPO 1,6 FV

m2

1.14