ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ТУНЕЛИ СЪС СИНТЕТИЧНА МЕМБРАНА - ИЗГРАДЕН ЧРЕЗ ВКОПАВАНЕ

 

 

Минен тунел, изграден чрез вкопаване:

 

1 Скала.

2 Изравнителна хидрофобна циментова замазка.

3 Предпазен слой от геотекстил - 400 gr/m2.

4 Еднослойна хидроизолационна система от каучукова EPDM мембрана или синтетична TPO мембрана, захваната механично.

5 Окончателен завършек - туркрет бетон.

6 Дънна плоча.

 

Забележка:

В този тип съоръжения, хидроизолацията се поставя отвътре и се различават следните фази:
 • Първична хидроизолация: хидрофобна замазка в формата на полудъга, която има за цел да спре просму-кването на водата;
 • Междинна хидроизолация: туркрет-бетон върху армиравка, който гарантира изправността на основата и служи като временна подпора на изкопания тунел;
 • Основна хидроизолация: Състои се в поставянето на хидроизолационни мембрани, които гарантират непромокаемостта на тунела. Винаги се поставя слой геотекстил (с предпазна и дренираща функция) до хидроизолационната мембрана;

 

Описание:

Хидроизолационна система за тунел в мина, състояща се от предпазен слой   геотекстил и еднослойна EPDM или TPO мембрана, закрепена чрез метални шини и скрепителни елементи, припокрити с 20 сm ивици от мембраната.


Разходна норма за 1 квадратен метър

 Материали

Единица мярка 

Разходна норма

Геотекстил DANOFELT PY 400 gr/m2

 m2

1.10

Giscolene Plus, 1.2 mm, на голямо платно

 m2

1.01

 

Геотекстил DANOFELT PY 400 gr/m2

m2

1.10

Danopol TPO 1,6 FV

m2

1.14