ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ТУНЕЛИ СЪС СИНТЕТИЧНА МЕМБРАНА

 

Хидроизолация на тунели със синтетична мембрана, изграждани по открит способ:

 

1 Арка на тунел.

2 Еднослойна хидроизолационна система от каучукова EPDM мембрана или синтетична TPO мембрана, захваната механично.

3 Дренираща мушама на конусчета, произведена от полиетилен с висока плътност (DANODREN).

4 Филтриращ слой от геотекстил 200 gr/m2.

5 Дренажна тръба.

6 Уплътнен земен насип.

 

Забележка:

Хидроизолационните решения на тези конструкции се обуславят от полагането на хидро-изолационното покритие от външната страна на съоръжението, чиято основа е гладка и равна.
Присъствието на вода, просмукала се в тунела, не само влияе върху конструкцията на съоръжението, намалявайки неговата дълготрайност, освен това пред-ставлява заплаха за пътно транспортни произшес-твия, предизвикани от възможните заледявания.

 

Описание:

Хидроизолационна система за тунел на открито, състояща се от еднослойна EPDM или TPO мембрана, закрепена  чрез метални шини и скрепителни елементи, припокрити с 20 сm ивици от мембраната, предпазен слой полиетилен  с висока плътност на конусчета и дренажен слой  геотекстил.


Разходна норма за 1 квадратен метър

 Материали

Единица мярка 

Разходна норма

Giscolene Plus, 1.2mm, на голямо платно

 m2

1.05

Metal Baten Bars

 m

0.60

Метален дюбел
Metal-Iso/AZ закрепване мембрана

 бр.

 2

Лента 20 cm Giscolene, 1.2 mm

m2

0.10

Danodren HDPE

m2

1.10

Геотекстил DANOFELT PY 200 gr/m2

m2

1.10

 
Danopol TPO 1,6 FV

m2

1.14