ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ТУНЕЛИ С БИТУМНА МЕМБРАНА

 

Хидроизолация на тунели с битумна мембрана, изграждани по открит способ:

 

1 Арката на тунела.

2 Битумен грунд  0,500 kg/m2.

3 Еднослойна хидроизолационна система от битумна мембрана, полиестерна армировка и покритие от кварцов пясък.

4 Дренираща и предпазна мушама на конусчета, произведена от полиетилен с висока плътност (DANODREN).

5 Филтриращ слой от геотекстил 200 gr/m2.

6 Дренажна тръба.

7 Уплътнен земен насип.

 

Забележка:

Хидроизолационните решения на тези конструкции се обуславят от полагането на хидроизолационното покритие от външната страна на съоръжението, чиято основа е гладка и равна.
Присъствието на вода, просмукала се в тунела, не само влияе върху конструкцията на съоръжението, намалявайки неговата дълготрайност, освен това представлява заплаха за пътно транспортни произ-шествия, предизвикани от възможните заледявания.

 

Описание:

Хидроизолационна система за тунел на открито, състояща се от слой високоякостна  битумна мембрана, заварена изцяло за бетоновата основа и помежду си с припокриване 10 сm и разминаване на фугите, предпазен слой полиетилен с висока плътност на конусчета и дренажен слой  геотекстил.


Разходна норма за 1 квадратен метър

 Материали

Единица мярка 

Разходна норма

Битумен грунд CURIDAN

kg

0.30 

Polydan Plus FM 50GP, 5 kg

 m2 

1.14

Danodren HDPE

m2

1.10

Геотекстил DANOFELT PY 200 gr/m2

m2

1.10