БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА МОСТОВИ ЖП СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Битумна хидроизолация на мостови ЖП съоръжения:

 

1 Предварително произведена греда.

2 Стоманобетонна плоча.

3 Битумен грунд  0,500 kg/m2.

4 Хидроизолационна система от битумна мембрана с полиестерна армировка.

4-а Еднослойна система от битумна мембрана с полиестерна армировка, минимална дебелина 5,8 kg/m2.

4-б Трислойна система от битумни мембрани с полиестерна армировка.
 • първи и втори слой битумна мембрана с полиестерна армировка и дебелина 4,8 kg/m2.
 • повърхностен слой битумна мембрана с полиестерна армировка, дебелина 5,8 kg/m2.

5 Тротоар.

6 Трошен камък.

7 Траверси.

8 Релси.

 

Описание:

Трислойната хидроизолационна система на железопътни мостови съоръжения се препоръчва, имайки се предвид високата скорост на движение на влака и скъпо струващите ремонтни работи, затварящи отсечката за ползване. На непокритите с трошен камък места се заварява един слой мембрана с посипка. Преминаването на машини преди да се покрие мембраната е абсолютно забранено! 
В случай, че се избере еднослойна система, насипването на трошения камък трябва да стане ръчно или с машина с пневматични колела. В хидроизолираната зона се разрешава преминаването на машината само в една посока, всички маневри да се правят извън тази зона! (Да не се използват верижни машини!)

Разходна норма за 1 квадратен метър

 Материали

Единица мярка 

Разходна норма

Битумен грунд CURIDAN 

 kg

0.500 

Flexshield HP, 5 mm еднослойна система

 m2

1.14

 

Битумен грунд CURIDAN 

 kg

 0.500

Polyflex HP, 4 mm     трислойна система

 m2

 1.14 

Polyflex HP, 4 mm

 m2

1.14

Polyflex HP, 4 mm

 m2

1.14