БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА МОСТОВИ ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Битумна хидроизолация на мостови пътни съоръжения:

 

1 Основа стоманобетонна плоча.

2 Битумен грунд 0,300 kg/m2.

3 Хидроизолационна система от битумна мембрана с топлоустойчивост 140°С, полиестерна армировка.

3-а Еднослойна система от битумна мембрана с топлоустойчивост 140°С, полиестерна армировка, маса ~5,8 kg/m2.

3-б Двуслойна система битумна мембрана:
• първи слой битумна мембрана с топлоустойчивост 140°С, армировка от полиестер и дебелина 4 kg/m2.
• втори слой битумна мембрана с топлоустойчивост 140°С, полиестерна армировка и покритие от кварцов пясък или посипка и дебелина 4 kg/m2.

4 Асфалтова настилка.

5 Тротоар с парапет.

 

Описание:

Хидроизолацията на мостове може да бъде еднослойна или двуслойна. Двуслойната хидроизолационна система е по-сигурна и гарантирана. Рискът от недоброто заваряване се премахва, когато се разминат фугите на двата слоя. Повърхността на основата трябва да бъде гладка, равна и да няма вдлъбнатини или изпъкнатини по-големи от 20% от дебелината на предвидената мембрана. Машините, които разстилат асфалтовата настилка, да бъдат с гумени колела, така че да не нараняват положената  хидроизолационна система.


Разходна норма за 1 квадратен метър

 Материали

Единица мярка 

Разходна норма

Битумен грунд CURIDAN 

 kg

0.500 

Flexshield HP, 5mm еднослойна система 

 m2

 1.14

 
Битумен грунд CURIDAN

 kg

 0.500

Polyflex HP, 4 mm    двуслойна система

 m2

 1.14

Polyflex HP, 4 mm

 m2

 1.14