Дискотеки, бални зали.

Акустична облицовка външна сена - таван.

 

1 Бетонова плоча.

2 Многослойна изолация Sonodan Plus.

3 Напречен профил CW 50.

4 Еластичен антивибрационен аксесоар SEB-40.

5 Въздушна камера > 20 cm.

6 Многослойна изолация Sonodan Plus.

7 Помощна конструкция.

8 Гипсокартонена плоскост GKB 12.5.

9 Метален антивибрационен окачвач ATM 50.

10 Профили за гладък окачен таван CD и UD.

11 Плоча от каменна вата Airrock HD, плътност 70 kg/m3.

12 Акустичен сандвич, съдържащ 2 гипсокартонени плоскости GKB 12.5 + MAD между тях.

 

dB(a) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
D en db 61 68.5 77.5 79.5 83 80

Copyright 2005 SIPER All rights reserved