НОЩНИ ЗАВЕДЕНИЯ. АКУСТИЧНА ОБЛИЦОВКА ВЪНШНА СТЕНА - ПОД

 

Нощни заведения.

Акустична облицовка външна стена  - под.

 

1 Съществуваща тухлена стена.

2 Двуслойна изолация Acustidan 16/4.

3 Плоча от каменна вата Airrock HD,
плътност 70 kg/m3.

4 Напречен профил CW 50.

5 Акустичен сандвич, съдържащ 2 гипсокартонени плоскости GKB 12.5 + MAD между тях.

6 Хоризонтален UW 50 профил.

7 Бетонова плоча.

8 Твърда плоча от каменна вата Steprock ND, плътност 120 kg/m3.

9 Звукоизолация от ударни шумове Impactodan 10.

10 Армирана замазка.

11 Завършваща настилка.

 

dB(a) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
D en db 56 59.5 66 68.5 72 76