НОЩНИ ЗАВЕДЕНИЯ. АКУСТИЧНА ОБЛИЦОВКА ВЪНШНА СТЕНА - ТАВАН

 

Нощни заведения.
Акустична облицовка външна стена - таван.


1 Съществуваща тухлена стена.

2 Двуслойна изолация Acustidan 16/4.

3 Плоча от каменна вата Airrock HD, плътност 70 kg/m3.

4 Напречен профил CW 50.

5 Акустичен сандвич, съдържащ 2 гипсокартонени плоскости GKB 12.5 + MAD между тях.

6 Антивибрационен каучуков аксесоар ATC 25.

7 Профили за гладък окачен таван на две нива CD и UD.

 

dB(a) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
D eb db 56 59.5 66 68.5 72 76