W 115 Лека преградна стена на сдвоен профил 165mm (2х12.5+50+12.5+50+2х12.5) със силикатна вата ISOVER PIANO 2х50mm

 

Лека преградна стена на сдвоен профил 165mm със силикатна вата ISOVER PIANO 2х50mm.


Описание:

Лека преградна стена, състояща се от стандартни гипсокартонени плоскости GKB с дебелина 12,5 mm, по две от всяка страна и една в средата, завинтени за галванизирана стоманена конструкция, формирана от хоризонтални сдвоени UW 50 профили и монтирани в тях през осово разстояние от 60 cm вертикални сдвоени CW 50 профили. Във въздушната междина е със силикатна вата ISOVER PIANO с дебелина 2х50mm и плътност 16.5 kg/m3. Фугите са обработени и шпакловани. Стената е подготвена за грундиране и боядисване.

 

Звукоизолация на ЛПС

Силикатна вата

Плътност

Дебелина

Звукопоглъщане

ISOVER PIANO

16.5 kg/m3

2х50 mm

Rw = 62 dB


Разходна норма за 1 квадратен метър ЛПС

Материали

Единица
мярка

Разходна
норма

1

Гипсокартонена плоскост
GKB 2x12,5mm

 m2

5.50

2

UW профил 30x50x30x3000 mm

 m

2.00

3

CW профил 34x48,8x37x3000 mm

 m

4.60

4

Дюбел-пирон 6/40

 бр.

3.60

5

Винтове за гипсокартон
видии TN 3,5 x 25mm

 бр.

30.00

 6

Винтове за гипсокартон
видии TN 3,5 x 35mm

бр.

32.00

7

Стъкломрежеста лента за шпакловка

 m

3.20

8

Фугопълнител

 kg

1.00

9

Фин шпакловъчен кит

 kg

0.20

10

ISOVER PIANO

 m2

 1.05