W 115 Лека преградна стена на сдвоен профил 205mm (2х12.5+2х75+2х12.5) със силикатна вата ISOVER PIANO 2х60mm

 

Лека преградна стена на сдвоен профил 205mm със силикатна вата ISOVER PIANO 2х60mm. 

 

Описание:
Лека преградна стена, състояща се от стандартни гипсокартонени плоскости GKB с дебелина 12,5 mm, по две от всяка страна, завинтени за галванизирана стоманена конструкция, формирана от хоризонтални сдвоени UW 75 профили и монтирани в тях през осово разстояние от 60 cm вертикални сдвоени CW 75 профили. Във въздушната междина е поставена силикатна вата ISOVER PIANO с дебелина 2х60 mm и плътност 16.5 kg/m3. Фугите са обработени и шпакловани. Стената е подготвена за грундиране и боядисване.

 

Звукоизолация на ЛПС

силикатна вата 

Плътност

Дебелина

Звукопоглъщане

ISOVER PIANO

16.5 kg/m3

2х60 mm

Rw = 61 dB

 

Разходна норма за 1 квадратен метър ЛПС

Материали

Единица
мярка

Разходна
норма

1

Гипсокартонена плоскост
GKB 2x12,5mm

m2

4.30

2

UW профил 30x75x30x3000 mm

m

2.00

3

CW профил 34x73.8x37x3000 mm

m

4.60

4

Дюбел-пирон 6/40

бр.

3.60

5

Винтове за гипсокартон
видии TN 3,5 x 25mm

бр.

16.00

 6

Винтове за гипсокартон
видии TN 3,5 x 35mm

бр.

32.00

7

Стъкломрежеста лента за шпакловка

m

3.20

8

Фугопълнител

kg

1.00

9

Фин шпакловъчен кит

kg

0.20

10

ISOVER PIANO 

m2

2.10