W 115 Лека преградна стена на сдвоен профил 155mm (2х12.5+2х50+2х12.5) със силикатна вата ISOVER PIANO 2х40mm
W 115 Лека преградна стена на сдвоен профил 205mm (2х12.5+2х75+2х12.5) със силикатна вата ISOVER PIANO 1х60mm
W 115 Лека преградна стена на сдвоен профил 205mm (2х12.5+2х75+2х12.5) със силикатна вата ISOVER PIANO 2х60mm
W 115 Лека преградна стена на сдвоен профил 205mm (2х12.5+2х75+2х12.5) с каменна вата ROCKWOOL AIRROCK LD 60mm и AIRROCK HD 40mm
W 115 Лека преградна стена на сдвоен профил 155mm (2х12.5+2х50+2х12.5) с каменна вата ROCKWOOL ROCKMIN 2х40mm
W 115 Лека преградна стена на сдвоен профил 165mm (2х12.5+50+12.5+50+2х12.5) със силикатна вата ISOVER PIANO 2х50mm
W 115 Лека преградна стена на сдвоен профил 215mm (2х12.5+75+12.5+75+2х12.5) със силикатна вата ISOVER PIANO 2х80mm

Copyright 2005 SIPER All rights reserved